Privacybeleid

Algemeen

Moving Digital, gevestigd aan Phoenixstraat 58 2611 AM Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
KijkMijnHuis B.V., handelend onder de naam "Moving Digital"
Phoenixstraat 58
2611 AM Delft
+31 15 202 30 32
KVK. 27304103
https://moving.digital/

Voor vragen met betrekking tot dit privacy statement kunt u mailen naar privacy@moving.digital

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moving Digital behandelt uw data met zorg, conform de AVG-richtlijnen, in overeenstemming met ons privacybeleid. Moving Digital verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@moving.digital, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moving Digital verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moving Digital bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Moving Digital deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gewenste service en om te voldoen aan de verplichting jegens onze aanbieders op het Woonplanner platform. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Moving Digital blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Moving Digital uw persoonsgegevens aan de aanbieders die u zelf selecteert om informatie van te ontvangen. U geeft hiervoor toestemming door in te stemmen met dit privacy statement.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moving Digital gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Moving Digital gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moving Digital en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moving Digital neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@moving.digital. Moving Digital heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Contact opnemen

Heeft u vragen? Mail dan naar privacy@moving.digital.